Slide URBÁR STUPAVA Oznámenia pre urbárnikov Aktuality Kontaktujte nás

Urbár Stupava – Aktuality

Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava

Sídlo spoločenstva: Hlavná 9, 900 31 Stupava
IČO: 42357861
DIČ: 2024024288
Banka: SLSP, a.s.
č. účtu: 5069572106/0900
IBAN: SK92 0900 0000 0050 6957 2106
BIC: GIBASKBX

Spoločenstvo s právnou subjektivitou evidované podľa Zákona č. 97/2013 Z. z.
Dátum zápisu do registra: 07. 01. 2014
Potvrdenie zápisu spoločenstva
Potvrdenie o pridelení IČO
Pôvodne: Urbárska spoločnosť Stupava, Pozemkové spoločenstvo evidované podľa zák. č. 181/1995 Z. z. – §10 (bez právnej subjektivity) z 29. 02. 1996

Záznam v zozname registrov

Štatutárne orgány

Výbor:  

  • Tomeková Zuzana – člen
  • Polák Stanislav, Ing.  – člen
  • Mesto Stupava – predseda

Dozorná rada:

  • Vanek Ivan, Ing. – člen
  • Maroš Igor, Ing. – člen
  • Zárecký Ján, Ing. – člen

Konanie: 

  • Petráš Marek, Ing. – podľa článku VI.bod 9. a 10. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve
  • Polák Stanislav, Ing. – podľa článku VII. bod 9. a 10. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve

Najnovšie fotografie

Menu