Zápis OÚ Malacky-Pozemkový odbor

Kategória článkov: Aktuality

Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor ako orgán Štátnej správy príslušný na
konanie podlľa $ 22 zak. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, týmto potvrdzuje, že Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava podalo návrh na zápis zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Menu